onsdag 6 januari 2010

Arton år!

Ja, nu var jag myndig då. Det skall bli spännande att leva i världen med andra ögonen. Med en vuxens blick skall jag nu bevaka dessa minderårigas dans på törniga blomster och moget skall jag skrocka när jag ser deras snesteg. För jag är ju myndig nu, en riktigt mogen liten dam.Jan Saudek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar